Το άρθρο που ακολουθεί είναι ένας οδηγός για την αλλαγή των δίσκων και των τακακιών του μπροστινού άξονα σε ένα μέσο αυτοκίνητο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Μην επιχειρήσετε την διαδικασία εάν δεν έχετε τα κατάλληλα εργαλεία και δεν είστε σίγουροι ότι θα εκτελέσετε σωστά την διαδικασία. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία που θα προκληθεί από λανθασμένη εφαρμογή της διαδικασίας.

Ανταλλακτικά:

Επιλέξτε τα ανταλλακτικά με προσοχή στην ποιότητα και την συμβατότητα. Θα χρειαστείτε ένα σετ δίσκων και ένα σετ τακακιών.

Εργαλεία:

 • Γρύλος
 • Τρίποδα
 • Κλειδί ή σταυρό για τα μπουλόνια
 • Καστάνια και καρυδάκια μεγέθους ανάλογου των βιδών της δαγκάνας και της βάσης στήριξής της (12mm και 17mm για Hyundai Getz)
 • Κατσαβίδι ίσιο και σταυρό
 • Σύρμα ή σχοινί ή δεματικά για την στήριξη της δαγκάνας
 • Σφικτήρας
 • Σπρέι καθαρισμού φρένων
 •  Γράσο φρένων
 • Δυναμόκλειδο

Περιγραφή εργασίας:

 • Παρκάρετε το αυτοκίνητο σε επίπεδο δρόμο χωρίς ανωμαλίες και τραβήξτε δυνατά το χειρόφρενο.
 • Τοποθετήστε τον γρύλο στο ενδεδειγμένο από τον κατασκευαστή σημείο, βεβαιωθείτε ότι πατάει σταθερά στο έδαφος και ότι είναι κάθετα τοποθετημένος. Αρχίστε να σηκώνετε το αυτοκίνητο.
Ανύψωση αυτοκινήτου με τον γρύλο σωστά τοποθετημένο

Ανύψωση αυτοκινήτου με τον γρύλο σωστά τοποθετημένο

 • Πριν χάσει την επαφή με τον δρόμο ο τροχός ξεσφίξτε τα μπουλόνια (περιστρέψτε τα μόνο όσο χρειάζεται για να ξεσφίξουν) και συνεχίστε να σηκώνετε το αυτοκίνητο έως ότου φτάσει στο κατάλληλο ύψος για την τοποθέτηση του τρίποδου.
Ξέσφιγμα των μπουλονιών του τροχού πριν χάσει την επαφή με το έδαφος

Ξέσφιγμα των μπουλονιών του τροχού πριν χάσει την επαφή με το έδαφος

 • Τοποθετήστε το τρίποδο και βεβαιωθείτε ότι πατάει σταθερά στο έδαφος και ότι το σημείο στήριξης είναι κατάλληλο. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι είναι ρυθμισμένο στο κατάλληλο ύψος για την αφαίρεση του τροχού.
Τοποθέτηση τρίποδου στο κατάλληλο σημείο

Τοποθέτηση τρίποδου στο κατάλληλο σημείο

 • Χαμηλώστε το αυτοκίνητο έως ότου πατήσει σταθερά στο τρίποδο και αφαιρέστε τον γρύλο.
 • Ξεβιδώστε τα μπουλόνια και αφαιρέστε τον τροχό.
Στήριξη του αυτοκινήτου στα τρίποδα

Στήριξη του αυτοκινήτου στα τρίποδα

 • Επαναλάβετε την διαδικασία για την άλλη πλευρά του αυτοκινήτου.
 • Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο είναι σταθερό.
 • Στρίψτε το τιμόνι προς την πλευρά στην οποία θα δουλέψετε αρχικά.
Στρίψιμο τιμονιού για διευκόλυνση εργασιών

Στρίψιμο τιμονιού για διευκόλυνση εργασιών

 • Ξεσφίξτε και αφαιρέστε την βίδα-πείρο στην κάτω πλευρά της δαγκάνας και σηκώστε την προς τα πάνω. (σε κάποια αυτοκίνητα μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθεί και στην πάνω πλευρά)
Αφαίρεση βίδας-πείρου από το κάτω μέρος της δαγκάνας

Αφαίρεση βίδας-πείρου από το κάτω μέρος της δαγκάνας

Αφαίρεση της δαγκάνας και απελευθέρωση των τακακιών

Αφαίρεση της δαγκάνας και απελευθέρωση των τακακιών

 • Δέστε την από κάποιο σημείο του ελατηρίου ώστε να μην πέσει ή να μην κρέμεται από το σωληνάκι των υγρών φρένων.
 • Αφαιρέστε τα τακάκια από την βάση στήριξης τραβώντας τα προς τα έξω αφού πρώτα παρατηρήσετε τον τρόπο που είναι τοποθετημένα (πλευρά και φορά του δείκτη φθοράς). Χρησιμοποιήστε το ίσιο κατσαβίδι εάν δυσκολεύεστε.
Αφαίρεση και παρατήρηση παλιού τακακιού

Αφαίρεση και παρατήρηση παλιού τακακιού

 • Χρησιμοποιώντας ένα από τα παλιά τακάκια τοποθετώντας το επάνω στο έμβολο της δαγκάνας, σπρώξτε το έμβολο μέσα χρησιμοποιώντας τον σφικτήρα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το καπάκι του δοχείου των υγρών φρένων για να μπορέσει το υγρό να επιστρέψει στο δοχείο. Επίσης, κατά την διαδικασία της επαναφοράς του εμβόλου παρακολουθείτε την στάθμη των υγρών για να αποφύγετε πιθανή υπερχείλιση. Αφαιρέστε μέρος των υγρών από το δοχείο εάν χρειαστεί.
Επαναφορά του εμβόλου στην αρχική θέση

Επαναφορά του εμβόλου στην αρχική θέση

 • Ξεβιδώστε την βάση στήριξης της δαγκάνας και των τακακιών από την πλήμνη του τροχού και σηκώστε την δίπλα στην δαγκάνα ώστε να απελευθερώσει τον δίσκο.
Αφαίρεση των βιδών της βάσης στήριξης

Αφαίρεση των βιδών της βάσης στήριξης

 • Ξεβιδώστε τις βίδες που συγκρατούν τον δίσκο στην πλήμνη και αφαιρέστε τον.
Αφαίρεση δίδκου

Αφαίρεση δίσκου

 • Καθαρίστε τον καινούριο δίσκο με το σπρέι καθαρισμού φρένων από τυχόν λιπαντικό ή αντισκοριακό που έχει χρησιμοποιηθεί για αντιοξειδωτική προστασία.
 • Τοποθετήστε τον καινούριο δίσκο και βιδώστε τις βίδες.
Τοποθέτηση καινούριου δίσκου

Τοποθέτηση καινούριου δίσκου

 • Τοποθετήστε την βάση στήριξης και βιδώστε την με την καστάνια. Για το σφίξιμο των βιδών χρησιμοποιείστε το δυναμόκλειδο ρυθμισμένο στην ροπή που συστήνει ο κατασκευαστής.
Τοποθέτηση της βάσης στήριξης και σφίξιμο με δυναμόκλειδο

Τοποθέτηση της βάσης στήριξης και σφίξιμο με δυναμόκλειδο

 • Τοποθετήστε τα νέα ελάσματα ολίσθησης εφόσον είναι διαθέσιμα αφού πρώτα αφαιρέσετε τα παλιά παρατηρώντας πως είναι τοποθετημένα. Εφόσον δεν έχετε καινούρια ελάσματα καθαρίστε τα παλιά με το σπρέι καθαρισμού φρένων. Τοποθετήστε τα καινούρια τακάκια προσέχοντας να τοποθετηθούν στην σωστή πλευρά και με την σωστή φορά οι δείκτες φθοράς.
Τοποθέτηση ελασμάτων ολίσθησης

Τοποθέτηση ελασμάτων ολίσθησης

Τοποθέτηση τακακιών

Τοποθέτηση τακακιών

 • Κατεβάστε την δαγκάνα έτσι ώστε να «αγκαλιάσει τα τακάκια». Εάν χρειαστεί σπρώξτε προς τα μέσα την υποδοχή της βίδας-πείρου στο κάτω μέρος για να έρθει στην αρχική της θέση. Τοποθετήστε μικρή ποσότητα γράσου στην υποδοχή πριν βιδώσετε και βεβαιωθείτε ότι διαθέτει γράσο και ο επάνω πείρος.
Τοποθέτηση της δαγκάνας

Τοποθέτηση της δαγκάνας

 • Βιδώστε την βίδα-πείρο και σφίξτε με το δυναμόκλειδο ρυθμισμένο στην συνιστώμενη ροπή.
Τοποθέτηση και σφίξιμο της βίδας-πείρου στο κάτω μέρος της δαγκάνας

Τοποθέτηση και σφίξιμο της βίδας-πείρου στο κάτω μέρος της δαγκάνας

 • Βεβαιωθείτε ότι η δαγκάνα παλινδρομεί ελεύθερα στο μικρό κενό που υπάρχει ανάμεσα σε αυτήν και τα τακάκια.
 • Επαναλάβετε την διαδικασία για την άλλη πλευρά.
 • Πατήστε μια-δυο φορές το φρένο ώστε η έκταση του εμβόλου να καλύψει το κενό και να πιέσει τα τακάκια στον δίσκο.
 • Τοποθετήστε τον τροχό και βιδώστε τα μπουλόνια.
Τοποθέτηση τροχού

Τοποθέτηση τροχού

 • Σηκώστε το αυτοκίνητο από το ένα τρίποδο χρησιμοποιώντας τον γρύλο και αφαιρέστε το τρίποδο. Κατεβάστε έως ότου πατήσει στον τροχό. Επαναλάβετε για την άλλη πλευρά.
 • Σφίξτε τα μπουλόνια με το δυναμόκλειδο στην συνιστώμενη ροπή εάν διαθέτετε το ανάλογο καρυδάκι. Αλλιώς σφίξτε (όχι υπερβολικά) με τον σταυρό ή κλειδί.
Advertisements

Έκθεση Ecotech 2012

Posted: 8 Μαρτίου 2012 in Επικαιρότητα

Και άλλη μια έκθεση για μηχανικούς και όσους ενδιαφέρονται για την ενέργεια και το περιβάλλον. Πρόκειται για την διεθνή έκθεση  «Ecotec – Τεχνολογίες περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά συστήματα» που θα πραγματοποιηθεί 15-18 Μαρτίου στο ExpoAthens.

Εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωθούμε για τους παρακάτω τομείς:

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, γεωθερμία, υδροηλεκτρικά)

• Εξοικονόμηση ενέργειας

• Οικολογική δόμηση

• Ανακύκλωση

• Διαχείριση απορριμμάτων

• Διαχείριση αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων (υγρών, στερεών, αερίων)

• Αποκατάσταση περιβάλλοντος

• Εναλλακτικά καύσιμα

Η είσοδος στην έκθεση είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα της έκθεσης.

http://www.ecotec-exhibition.gr/

Έκθεση Climatherm 2012

Posted: 26 Φεβρουαρίου 2012 in Επικαιρότητα

Στις αρχές του Μάρτη (1-4) θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση με μεγάλο ενδιαφέρον για μηχανικούς, αλλά και όσους αρέσκονται στο να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες τεχνολογίες στον χώρο της διαχείρισης πόρων και ενέργειας. Πρόκειται για την διεθνή έκθεση Climatherm 2012.

Συγκεκριμένα η έκθεση θα αφορά τα παρακάτω:

 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Αφαλάτωση
 • Βιομηχανική ψύξη
 • Εξαερισμός
 • Ηλιακή ενέργεια
 • Θέρμανση
 • Κλιματισμός
 • Ύδρευση
 • Φυσικό αέριο

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο παρακάτω link:

http://www.climatherm.gr/index.php?id=24

Τι είναι;

Ενεργειακό τζάκι

Το ενεργειακό τζάκι νερού ή τζάκι καλοριφέρ όπως αναφέρεται στην αγορά, είναι ένα τζάκι με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας νερού. Αυτό σημαίνει πως μέρος της θερμότητας της φλόγας μεταφέρεται στο νερό. Το νερό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση χώρων του σπιτιού, αλλά και για θέρμανση ζεστού νερού χρήσης.

Τα ενεργειακά τζάκια είναι συνήθως κατασκευασμένα από μέταλλο (ενισχυμένο ατσάλι, μαντέμι, κλπ) , φέρουν κλείστρο από τζάμι που απομονώνει τον χώρο καύσης και κάποιους μηχανισμούς για τον έλεγχο της φλόγας, της θερμοκρασίας του νερού και για την διανομή του.

Πως λειτουργεί;

Το ενεργειακό τζάκι λειτουργεί όπως ένα κλασσικό τζάκι το οποίο έχει δεχτεί κάποιες τροποποιήσεις για μεγαλύτερη απόδοση και καλύτερη εκμετάλλευση της θερμότητας. Η λειτουργία του δηλαδή είναι η γνωστή. Ανάβουμε τη φλόγα και την συντηρούμε καίγοντας καυσόξυλα, μπρικέτες (συσσωματώματα ξύλου ή βιομάζας τα οποία κατασκευάζονται χωρίς προσθήκη χημικών, κολλών, κλπ και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία) ή πέλετ (παρόμοια με τις μπρικέτες μόνο που έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις για να είναι συμβατά με αυτόματες μηχανές τροφοδοσίας).

Πέλετ

Μπρικέτες

Καυσόξυλα

 Τα υπόλοιπα τα κάνει ο ενσωματωμένος εναλλάκτης και ο αυτοματισμός του τζακιού ή του εγκαταστάτη. Αποσπά μέρος της θερμότητας που παράγεται από την καύση (60-70%), την μεταφέρει στο νερό και ελέγχει την διανομή του (προς το καλοριφέρ και το δοχείου του ζεστού νερού χρήσης).Ο εναλλάκτης θερμότητας μπορεί να είναι πίσω από τον χώρο καύσης και σε επαφή μαζί του με τη μορφή πεπλατυσμένων μεταλλικών δοχείων νερού, αλλά και στη ροή των καυσαερίων με τη μορφή σωλήνων. Έτσι εκμεταλλεύεται την θερμότητα που συσσωρεύεται στα τοιχώματα του χώρου καύσης αλλά και την θερμότητα των καυσαερίων.

Τομή ενεργειακού τζακιού νερού

Ένα ενεργειακό τζάκι νερού αποδίδει συνήθως το 75-80% της θερμότητας της καύσης. Τη στιγμή που ένα απλό τζάκι (ανοιχτού τύπου) αποδίδει περίπου 10% της θερμότητας. Αυτή η διαφορά στην απόδοση  οφείλεται στην καλύτερη καύση του ξύλου λόγω ελεγχόμενης στοιχειομετρίας. Στις ανοιχτές εστίες η καύση δεν είναι στοιχειομετρική (σωστή αναλογία αέρα-καυσίμου) καθώς δεν υπάρχει έλεγχος του αέρα που εισέρχεται στον χώρο καύσης (συνήθως είναι πολύ μεγαλύτερος). Επίσης, στα κοινά τζάκια η θερμότητα που μπορούμε να πάρουμε προέρχεται από την ακτινοβολία της φλόγας και του χώρου καύσης στον χώρο. Το υπόλοιπο της θερμότητας από την καύση χάνεται μέσω των καυσαερίων και των τοιχωμάτων προς τον εξωτερικό τοίχο.  Κάποια ενεργειακά τζάκια είναι υβριδικά. Χρησιμοποιούν, δηλαδή, δυο τύπους καυσίμων. Υπάρχουν μοντέλα που καίνε ξύλο ή μπρικέτες και πέλετ, άλλα που καίνε ξύλο ή μπρικέτες και φυσικό αέριο, κλπ. Αυτό δίνει στο τζάκι τη δυνατότητα της αυτοτροφοδοσίας. Να μην χρειάζεται δηλαδή να είμαστε στον χώρο και να το τροφοδοτούμε εμείς.

Τι μου προσφέρει;

Ένα ενεργειακό τζάκι μπορεί να μας προσφέρει οικονομικότερη θέρμανση, όχι μόνο του χώρου στον οποίο είναι εγκατεστημένο αλλά ολόκληρης της οικίας, και ζεστό νερό χρήσης.Μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τον λέβητα πετρελαίου, πράγμα που μειώνει το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης, ή να «συνεργαστεί» με αυτόν.Η χρήση του, επίσης, έχει μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σχέση με την χρήση πετρελαίου. Αυτό συμβαίνει επειδή το ξύλο, η βιομάζα και το φυσικό αέριο είναι καύσιμα πιο φιλικά στο περιβάλλον. Εκπέμπουν λιγότερους, αλλά και λιγότερο επιβλαβής, ρύπους. Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνουμε με τη χρήση του ξύλου σε σχέση με το πετρέλαιο είναι περίπου 50% όπως φαίνεται και στα παρακάτω γραφήματα.

Κόστος ενέργειας ανα καύσιμο

Στο πρώτο γράφημα βλέπουμε το κόστος κάθε καυσίμου ανά μονάδα ενέργειας που αποδίδεται κατά την καύση του. Για τον υπολογισμό των τιμών έχουμε χρησιμοποιήσει την θερμογόνο δύναμη, τον βαθμό απόδοσης της καύσης και την τρέχουσα τιμή κάθε καυσίμου.

Κόστος θέρμανσης ανα καύσιμο

Στο δεύτερο γράφημα βλέπουμε το κόστος για την θέρμανση μιας οικίας 100 τετραγωνικών, με θερμικό φορτίο 8.5kW, ανά τύπο καυσίμου. Η περίοδος θέρμανσης έχει υπολογιστεί για τους μήνες Νοέμβριο – Μάρτιο. Οι ώρες θέρμανσης έχουν υπολογιστεί σε 8-10 ανά ημέρα. Το φορτίο έχει προσαρμοστεί σε ένα μέσο φορτίο για κάθε μήνα.

Πώς είναι μια εγκατάσταση με ενεργειακό τζάκι;

Μια εγκατάσταση με ενεργειακό τζάκι δεν διαφέρει πολύ από μια εγκατάσταση με λέβητα πετρελαίου. Η πηγή θερμότητας θα είναι το τζάκι μας και προαιρετικά μπορεί να υπάρχει ένας λέβητας σαν δευτερεύουσα πηγή (για τις ώρες που δεν έχουμε αναμμένο το τζάκι ή σε περίπτωση που η ισχύς του δεν επαρκεί). Η διανομή του ζεστού νερού θα γίνεται σε κλασσικά θερμαντικά σώματα που θα είναι κατανεμημένα στα δωμάτια της οικίας. (Υπάρχει η δυνατότητα και άλλων τύπων θέρμανσης, όπως το ενδοδαπέδιο σύστημα, τα fan coil, κλπ. Η χρήση όμως κάποιου από αυτά τα συστήματα θα ανέβαζε το κόστος και θα έκανε λίγο πιο πολύπλοκη την εγκατάσταση.) Έπειτα, μπορούμε να έχουμε ζεστό νερό χρήσης χρησιμοποιώντας μέρος της θερμότητας του τζακιού, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους λέβητες πετρελαίου σε κάποιες εγκαταστάσεις. Για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια του ήλιου για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης όταν το τζάκι δεν είναι αναμμένο, ώστε να αποφύγουμε τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η συνδεσμολογία ενός τέτοιου συστήματος φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο.

Συνδεοσμολογία ενεργειακού τζακιού

Ατλία θερμότητας αέρος

Τι είναι;

Η αντλία θερμότητας είναι μια συσκευή που έχει τη δυνατότητα να θερμαίνει ή να ψύχει ένα κτίριο. Ουσιαστικά αντικαθιστά τον λέβητα για τη θέρμανση και τα κλιματιστικά για την ψύξη. Μια αντλία θερμότητας μπορεί να δώσει θερμότητα μέσω του αέρα, δηλαδή με αεραγωγούς, ή μέσω του νερού, που είναι και ο πιο διαδεδομένος τύπος, όπως και ο λέβητας.

Αντλία θερμότητας νερού και δοσχείο ζεστού νερού χρήσης

Η κύρια διαφορά της με τον λέβητα είναι πως δεν παράγει θερμότητα καίγοντας κάποιο καύσιμο αλλά την μεταφέρει. Εξ ου και η ονομασία της. Αντλεί θερμότητα από το περιβάλλον και την μεταφέρει στον χώρο μας ή το αντίστροφο.

Πού βρίσκει την θερμότητα;

Η θερμότητα που υπάρχει στον εξωτερικό φλοιό της γης, δηλαδή το περιβάλλον μας, προέρχεται από τον ήλιο (εκτός απ τις περιπτώσεις των γεωθερμικών πηγών). Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μια αστείρευτη πηγή (τουλάχιστον για τα επόμενα 5 δις χρόνια) που τροφοδοτεί τη γη με θερμότητα. Μέρος αυτής της θερμότητας αντανακλάται και το υπόλοιπο απορροφάται από το έδαφος, τον αέρα, το νερό και ότι άλλο βρεθεί στον δρόμο της ηλιακής ακτινοβολίας. Η θερμότητα που απορροφάται αποθηκεύεται. Γι αυτό δεν παγώνει το μισό ημισφαίριο όταν δεν δέχεται την ακτινοβολία του ήλιου, όταν είναι νύχτα δηλαδή.

Μεταφορά από το θερμότερο στο ψυχρότερο

Η αποθηκευμένη αυτή θερμότητα δεν μένει στάσιμη, μεταφέρεται από το ένα μέσο στο άλλο. Μπορεί, επίσης, να ταξιδέψει ακόμη και σε άλλη ήπειρο μέσω των ρευμάτων του αέρα ή των ωκεανών. Γνωρίζουμε όμως πως για να μεταφερθεί η θερμότητα από το ένα σώμα στο άλλο θα πρέπει να υπάρχει διαφορά στη θερμοκρασία τους. Και ότι θα μεταφερθεί μόνο από το θερμότερο στο ψυχρότερο. Σαν τα μόρια να θέλουν να ξεφορτωθούν την ενέργεια που κουβαλούν υπό μορφή θερμότητας σε άλλα που κουβαλούν λιγότερη. Μέχρις ότου καταλήξουν να κουβαλούν όλα την ποσότητα που τους αναλογεί και βρεθούν στην ίδια ενεργειακή στάθμη, δηλαδή στην ίδια θερμοκρασία.

Πώς μεταφέρει την θερμότητα;       

Όπως αναφέραμε η θερμότητα μεταφέρεται από το θερμότερο στο ψυχρότερο σώμα (δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος). Δηλαδή από υψηλότερη σε χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη, όπως και όλες οι διεργασίες που συμβαίνουν στην φύση. Το νερό π.χ. σε μια δεξαμενή στην ταράτσα ενός κτιρίου θα κυλίσει προς το ισόγειο όταν ανοίξουμε την βάνα. Θα πάει δηλαδή σε χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη. Για να γεμίσουμε όμως την δεξαμενή θα πρέπει να δώσουμε την αντίστοιχη ενέργεια στο νερό μέσω μιας αντλίας.

Μεταφέροντας το παράδειγμα στο θέμα μας έχουμε: το ισόγειο είναι το περιβάλλον, η δεξαμενή είναι ο χώρος μας, το νερό είναι η θερμότητα και η αντλία είναι η αντλία θερμότητας. Χρησιμοποιούμε λοιπόν την αντλία θερμότητας για να μεταφέρουμε θερμότητα από μια χαμηλή ενεργειακή στάθμη σε μια μεγαλύτερη. Για να μεταφέρουμε λοιπόν θερμότητα θα πρέπει να δαπανήσουμε ενέργεια. Η οποία όμως είναι πολύ μικρότερη από αυτήν που θα δαπανούσαμε για να την παράγουμε.

Κύκλος λειτουργίας αντλίας θερμότητας

Για την μεταφορά της θερμότητας χρησιμοποιείται ένας κύκλος συμπίεσης και αποσυμπίεσης φρέον. Το φρέον είναι το μέσο για την μεταφορά της θερμότητας. Όταν συμπιέζεται αυξάνεται η θερμοκρασία του και απορρίπτει θερμότητα στα σώματα με τα οποία έρχεται σε επαφή. Όταν αποσυμπιέζεται μειώνεται η θερμοκρασία του και απορροφά θερμότητα από τα σώματα με τα οποία έρχεται σε επαφή. Όταν λοιπόν θέλουμε να μεταφέρουμε θερμότητα σε έναν χώρο αποσυμπιέζουμε το φρέον και το εκθέτουμε στο περιβάλλον για να απορροφήσει θερμότητα από αυτό. Στη συνέχεια το συμπιέζουμε και το εκθέτουμε στον χώρο για να απορρίψει την θερμότητα σε αυτόν.

Όταν συμπιέζουμε ένα αέριο μπορούμε να πούμε πως συμπιέζουμε και την θερμότητα που περιέχει. Το αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται η θερμοκρασία του. Έτσι μπορούμε να δώσουμε στον χώρο θερμοκρασία μεγαλύτερη από αυτή του περιβάλλοντος. Το αντίθετο γίνεται στην περίπτωση που αποσυμπιέζουμε ένα αέριο. Έτσι μπορούμε να δώσουμε στον χώρο θερμοκρασία μικρότερη από αυτή του περιβάλλοντος.

Γιατί να την προτιμήσω;

Σχηματική παράσταση ροής ενέργειας

Καθώς η αντλία θερμότητας δεν παράγει θερμότητα αλλά απλά την μεταφέρει, όπως αναφέραμε παραπάνω, είναι πολύ πιο οικονομική στη λειτουργία της από τις συμβατικές συσκευές θέρμανσης. Η ενέργεια που χρειάζεται η αντλία θερμότητας είναι συνήθως ηλεκτρική και την χρησιμοποιεί μόνο για την μεταφορά της ελεύθερα διαθέσιμης θερμότητας που βρίσκεται στο περιβάλλον. Η ενέργεια αυτή είναι της τάξης του 1/4 ή και λιγότερο σε σχέση με την ενέργεια που προσφέρει στον χώρο.

Οικονομική απόδοση συστημάτων

Επίσης, θεωρείται ότι ανήκει στις ανανεώσιμες ή «πράσινες» πηγές ενέργειας καθώς όπως αναφέραμε παραπάνω το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που προσφέρει προέρχεται από τον ήλιο.

Με ποιό σύστημα θα την συνδυάσω;

Οι αντλίες θερμότητας που παράγουν ζεστό ή ψυχρό νερό, που είναι και οι πιο διαδεδομένες, συνδυάζονται με ενδοδαπέδιο σύστημα, fan coils, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες ή θερμαντικά σώματα χαμηλών θερμοκρασιών. Το ενδοδαπέδιο σύστημα λειτουργεί με θερμοκρασίες νερού της τάξης των 35-45°C για την θέρμανση και 15-20°C για τον δροσισμό. Τα fan coils λειτουργούν με 40-45°C  για θέρμανση και 7-10°C για ψύξη. Αντίστοιχα με τα fan coils και οι κλιματιστικές μονάδες. Και τέλος, τα θερμαντικά σώματα χαμηλών θερμοκρασιών λειτουργούν με 60°C όπου είναι και το όριο των περισσότερων αντλιών θερμότητας. Οι χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας των αντλιών θερμότητας και των συστημάτων που αναφέραμε παραπάνω σε σχέση με αυτές των λεβήτων (80-90°C) κάνουν πολλούς να αμφιβάλουν για την ικανότητά τους να θερμάνουν επαρκώς έναν χώρο. Η ισχύς όμως των συστημάτων είναι αυτή που θερμαίνει τον χώρο. Συνεπώς, ένα σωστά σχεδιασμένο σύστημα θα έχει την απαραίτητη ισχύ για να καλύψει τις θερμικές ανάγκες του χώρου ακόμα και με χαμηλές θερμοκρασίες τροφοδοσίας.